Mặt dây chuyền bạc

 PX189 FULL MOIS 8.1mm PX189 FULL MOIS 8.1mm
 PX188 FULL MOIS 7.2mm PX188 FULL MOIS 7.2mm
 PX187 FULL MOIS 6.3mm PX187 FULL MOIS 6.3mm
 PX186 FULL MOIS 6.3mm PX186 FULL MOIS 6.3mm
 P383 Mặt túi tiền P383 Mặt túi tiền
 PX185 8.1mm PX185 8.1mm

PX185 8.1mm

1,300,000₫

 PX182 6mm PX182 6mm

PX182 6mm

600,000₫

 PX181 5.4mm PX181 5.4mm

PX181 5.4mm

300,000₫

 PX180 FULL MOIS 6.3mm PX180 FULL MOIS 6.3mm
 PX179 6.5mm PX179 6.5mm

PX179 6.5mm

850,000₫

 PX178 6.5mm PX178 6.5mm

PX178 6.5mm

580,000₫

 PX177 8mm PX177 8mm

PX177 8mm

950,000₫

 PX174 5mm PX174 5mm

PX174 5mm

400,000₫

 PX173 8mm PX173 8mm

PX173 8mm

300,000₫

 P381 P381

P381

280,000₫

 P380 Mặt ngôi sao P380 Mặt ngôi sao
 P379 Mặt cành hoa P379 Mặt cành hoa
 P378 mặt cỏ 4 lá P378 mặt cỏ 4 lá
 PX172 6mm PX172 6mm

PX172 6mm

320,000₫

 PX171 6mm PX171 6mm

PX171 6mm

320,000₫

 PX170 5.4mm mặt vuông PX170 5.4mm mặt vuông
 PX166 9mm PX166 9mm

PX166 9mm

1,100,000₫

 PX165 10mm PX165 10mm

PX165 10mm

1,000,000₫

 P377 P377

P377

300,000₫

 PX164 FULL MOIS 5mm PX164 FULL MOIS 5mm
 PX163 FULL MOIS 5.4mm PX163 FULL MOIS 5.4mm
 PX162 FULL MOIS 4.5mm PX162 FULL MOIS 4.5mm
 P375 Mặt thánh giá P375 Mặt thánh giá
 PX161 7.2mm PX161 7.2mm

PX161 7.2mm

380,000₫

 PX160 5.4mm PX160 5.4mm

PX160 5.4mm

250,000₫

 PX159 9mm PX159 9mm

PX159 9mm

200,000₫

 PX158 PX158

PX158

350,000₫

 PX082 5.4mm Mặt vuông PX082 5.4mm Mặt vuông
 PX156 PX156

PX156

380,000₫

 PX154 3.5mm PX154 3.5mm

PX154 3.5mm

250,000₫

 PX127 FULL MOIS 5.4mm PX127 FULL MOIS 5.4mm
 PX152 6mm PX152 6mm

PX152 6mm

350,000₫