EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)

SKU:EG060
1,225,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Bông tai vàng trắng 14k

0.14C
C600

Đặt hàng liên hệ Zalo:

  • 0981197879 - Tuấn Hoàng
  • 0797389899 - Hà Tuấn Jewelry 
  • 0769585667 - HT Jewelry
  • 0972178260 - Ha Tuan Jewelry

Vàng hàng thiết kế đặt khoảng 20 ngày

 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)
 EG060 VT14k chuôi đẩy (chiếc)