N519 Dây chuyền mặt bướm

SKU:N519
480,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim Đính Đá CZ
 N519 Dây chuyền mặt bướm
 N519 Dây chuyền mặt bướm
 N519 Dây chuyền mặt bướm
 N519 Dây chuyền mặt bướm
 N519 Dây chuyền mặt bướm
 N519 Dây chuyền mặt bướm
 N519 Dây chuyền mặt bướm