N520 Dây mặt liền hoa V.a.n

550,000₫

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim 
 N520 Dây mặt liền hoa V.a.n
 N520 Dây mặt liền hoa V.a.n
 N520 Dây mặt liền hoa V.a.n
 N520 Dây mặt liền hoa V.a.n