N521 Dây chuyền mặt chong chóng 4 cánh

450,000₫

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim Đính Đá CZ
 N521 Dây chuyền mặt chong chóng 4 cánh
 N521 Dây chuyền mặt chong chóng 4 cánh
 N521 Dây chuyền mặt chong chóng 4 cánh
 N521 Dây chuyền mặt chong chóng 4 cánh