NCX005 2.3mm Dây chuyền xích móc máy

450,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim
 NCX005 2.3mm Dây chuyền xích móc máy
 NCX005 2.3mm Dây chuyền xích móc máy
 NCX005 2.3mm Dây chuyền xích móc máy
 NCX005 2.3mm Dây chuyền xích móc máy