NCX088 Dây chuyền hộp

750,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim 
 
2mm

Chiều dài 45 cm và 50 cm

 NCX088 Dây chuyền hộp