NCX089 4mm Dây chuyền xoắn móc máy

SKU:NCX089-48
1,120,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim 
 NCX089 4mm Dây chuyền xoắn móc máy
 NCX089 4mm Dây chuyền xoắn móc máy
 NCX089 4mm Dây chuyền xoắn móc máy
 NCX089 4mm Dây chuyền xoắn móc máy
 NCX089 4mm Dây chuyền xoắn móc máy