NCX074 3mm Dây chuyền bi cà na đều

SKU:NCX074
1,200,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim
2mm
45cm
 NCX074 3mm Dây chuyền bi cà na đều