Chuỗi đá

 S001 Vòng đá Garnet S001 Vòng đá Garnet
 S003 VÒNG ĐÁ DIOPSIDE S003 VÒNG ĐÁ DIOPSIDE
 S004 VÒNG ĐÁ TOURMALINE S004 VÒNG ĐÁ TOURMALINE
 S012 VÒNG HỔ PHÁCH S012 VÒNG HỔ PHÁCH
 S013 VÒNG ĐÁ AMAZONITE S013 VÒNG ĐÁ AMAZONITE
 S014 ĐÁ ƯU LINH S014 ĐÁ ƯU LINH
 S015 ĐÁ MẶT TRĂNG ĐEN S015 ĐÁ MẶT TRĂNG ĐEN
 S016 VÒNG ĐÁ TOPAZ S016 VÒNG ĐÁ TOPAZ
 S020 VÒNG ĐÁ GIÔNG BÃO S020 VÒNG ĐÁ GIÔNG BÃO
 S021 VÒNG ĐÁ ĐÀO HOA S021 VÒNG ĐÁ ĐÀO HOA
 S028 VÒNG ĐÁ BERYL S028 VÒNG ĐÁ BERYL
Hết hàng
 S029 S029

S029

1,730,000₫

Đặt hàng
 S034 VÒNG ĐÁ AQUAMARINE 125 VIÊN S034 VÒNG ĐÁ AQUAMARINE 125 VIÊN
 S040 VÒNG HỔ PHÁCH VÀNG S040 VÒNG HỔ PHÁCH VÀNG