Vòng phối charm

Đặt hàng
 S076 VÒNG CỎ 4 LÁ MẶT TRĂNG  S076 VÒNG CỎ 4 LÁ MẶT TRĂNG
Đặt hàng
 S078 VÒNG LU THỐNG TA TÓC XANH  S078 VÒNG LU THỐNG TA TÓC XANH
Đặt hàng
 S079 VÒNG LU THỐNG TA XANH  S079 VÒNG LU THỐNG TA XANH
Đặt hàng
 S080 VÒNG LU THỐNG AQUAMARINE  S080 VÒNG LU THỐNG AQUAMARINE
Đặt hàng
 S081 VÒNG ĐỒNG ĐIẾU ĐÁ ĐÀO HOA  S081 VÒNG ĐỒNG ĐIẾU ĐÁ ĐÀO HOA
Đặt hàng
 SC003 VÒNG ĐÁ ĐÀO HOA PHỐI CHARM HOA  SC003 VÒNG ĐÁ ĐÀO HOA PHỐI CHARM HOA
 SC033 VÒNG ĐÁ DIOPSIDE  SC033 VÒNG ĐÁ DIOPSIDE