EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy

1,500,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Vàng trắng 14k AU585

Đặt hàng liên hệ Zalo:

  • 0981197879 - Tuấn Hoàng
  • 0797389899 - Hà Tuấn Jewelry 
  • 0769585667 - HT Jewelry
  • 0972178260 - Ha Tuan Jewelry

Vàng hàng thiết kế đặt khoảng 20 ngày

 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy
 EG001 VT14K (chiếc) chuôi đẩy