NCX027 0.8mm Dây chuyền mì khía

SKU:NCX027
400,000₫

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim
 NCX027 0.8mm Dây chuyền mì khía
 NCX027 0.8mm Dây chuyền mì khía