NCX038 6mm Dây chuyền vuông xoắn móc máy

SKU:NCX038 6mm-45
1,500,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim
 NCX038 6mm Dây chuyền vuông xoắn móc máy
 NCX038 6mm Dây chuyền vuông xoắn móc máy
 NCX038 6mm Dây chuyền vuông xoắn móc máy
 NCX038 6mm Dây chuyền vuông xoắn móc máy
 NCX038 6mm Dây chuyền vuông xoắn móc máy
 NCX038 6mm Dây chuyền vuông xoắn móc máy
 NCX038 6mm Dây chuyền vuông xoắn móc máy