NCX081 Dây chuyền Cuban

SKU:NCX081
5,500,000₫

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim Đính Đá CZ
 NCX081 Dây chuyền Cuban
 NCX081 Dây chuyền Cuban
 NCX081 Dây chuyền Cuban
 NCX081 Dây chuyền Cuban
 NCX081 Dây chuyền Cuban