NCX055 Dây chuyền xoắn tròn 7mm

2,200,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim
 NCX055 Dây chuyền xoắn tròn 7mm
 NCX055 Dây chuyền xoắn tròn 7mm
 NCX055 Dây chuyền xoắn tròn 7mm
 NCX055 Dây chuyền xoắn tròn 7mm