NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai

650,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chất liệu: Bạc Ý Cao Cấp 925-950 Xi Bạch Kim
 NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai
 NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai
 NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai
 NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai
 NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai
 NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai
 NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai
 NX069 Dây chuyền mặt ngọc trai